Garantia produselor

Toate produsele comercializate de catre site-ul nostru beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicii comerciale de producator. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare furnizor in parte.

Certificatele de garantie sunt emise de catre Gotech.ro

In cazul certificatelor de garantie emise de Gotech.ro, produsele defectate in perioada de garantie vor fi receptionate la sediul Gotech. Gotech ofera pentru toate produsele sale servicii de reparare in cazul in care acestea sunt deteriorate intr-un fel sau altul. Pentru mai multe informatii, va rugam nu ezitati sa ne <a href=”/contacts”>contactati</a>.

Condiții generale de acordare a garanției:

 Gotech.ro, în calitate de producător / vanzator al produselor, asigură garanția produselor achiziționate.

Pentru neconformitatea produsului, neimputabila consumatorului, se acorda garantie de 30 (treizeci) de zile, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere, in conditii normale de utilizare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului.

Pentru geci de schi, pantaloni de schi, Gotech.ro acorda o garantie de 90 (nouazeci) de zile de la data achizitionarii produsului.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de achiziție / bonul fiscal, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului.

 Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris pe e-mail lala@gotech.ro / andreea@gotech.ro sau sa va prezentati la unul din magazinele noastre din Baia Mare sau Alba Iulia.

 Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs. Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc pe eticheta interioară a produselor. ATENTIE! Nu taiati eticheta interioara a produsului! Lipsa acestei etichete interioare duce automat la pierderea garantiei.

 În cazul unei reclamații, Gotech.rol poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț. Daca Gotech.ro constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, Gotech.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză. Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Gotech.ro lipsa de conformitate a produsului.

 Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la cunoștința Gotech.ro în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.

Garanția devine inaplicabilă și Gotech.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

  • procesului de curățare/ spălare/ întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;

  • depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;

  • decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;

  • deteriorării;

  • reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;

  • uzurii normale a produsului;

  • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

 Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de îmbrăcăminte:

Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. În vederea spălării produsului se vor utiliza numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului. Vă rugăm să respectați recomandările referitoare la temperatura de pe etichetă. Nu uscați produsul prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei. Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau spălătorie pentru întreținerea produsului, Gotech.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare.